Our Successful Candidates

Pururaj Singh Solanki

Rank 21

CSE-2023

Mohan lal

Rank 53

CSE-2023

Vivek Sonawane

Rank 126

CSE-2023

Ananya Rana

Rank 280

CSE-2023

Kirti Yadav

Rank 510

CSE-2023

Kiran Saiempu

Rank 568

CSE-2023

P. Bhargav

Rank 568

CSE-2023

Aditya Rana

Rank 742

CSE-2023

Pooja Meena

Rank 778

CSE-2023

Sanjay Yadav

Rank 811

CSE-2023

Nitish Mauriya

AIR 90

CSE-2022

Udham Patel

AIR 500

CSE-2022

Pankaj Verma

AIR 515

CSE-2022

Anushri Sachan

AIR 633

CSE-2022

P.Bhargva

AIR 762

CSE-2022

Kumar Shanu

AIR 772

CSE-2022

Vivek Sonawane

AIR 792

CSE-2022

Divyansh Singh

Rank 49

CSE-2021

Sudheer Reddy

Rank 69

CSE-2021

Rajkrishna

Rank 58

CSE-2021

Ayush Jain

Rank 178

CSE-2021

Rachit Kumar Gupta

Rank 286

CSE-2021

Aashima Goyal

Rank 320

CSE 2021

Swapnil Sisu Mahadeva

Rank 395

CSE-2021

Jitendra Chaudhary

Rank 486

CSE-2021

Kumar Shanu

Rank 505

CSE-2021

Rohit Kumar

Rank 531

CSE-2021

Nisha Sisotia

Rank 187

2020

Gaurav Agarwal

Rank 192

2020

Shubham Mohanka

Rank 196

2020

Mukund Tibrewal

Rank 200

2020

Ayush Pandey

Rank 206

2020

Saureesh Sahai

Rank 245

2020

Nidhi

Rank 286

2020

Sahil Sangwan

Rank 336

2020

Narendra Kumar

Rank 369

2020

Divyansh Singh

Rank 425

2020

Mohit Rawat

Rank 463

2020

Neeranjan Kumar

Rank 535

2020

Aashima goyal

rank 65

2019

Anil kumar rathod

Rank 81

2019

M.sai Teja

Rank 344

2019

Vivek chandra

Rank 425

2019

Praveen puskar

Rank 454

2019

MayAnk gurjar

Rank 455

2019

Divyansh

Rank 484

2019

Pulkit Garg

Rank - 27

2015

Prakhar Misra

Rank - 27

2015

Sarneet Kaur Broca

Rank - 39

2015

Ausotosh Jaiswal

Rank - 42

2015

Maun Prakash

Rank - 44

2015

Mayank Agarwal

Rank - 59

2015

Praduyman Gaurav

Rank - 75

2015

Charchit Gaur

Rank - 96

2015

Pursottam Kumar

Rank - 228

2015

Rahul Gupta

Rank - 306

2015

Punit Goyal

Rank - 9

2014

Abhinav Pallav

Rank - 40

2013

Sanjib Suman

Rank - 538

2013

Nishant Kumar Yadav

Rank - 102

2012

Abhishek Gupta

Rank - 236

2012

Shubhangi Gupta

Rank - 537

2012

Abhishek Gupta

Rank - 6

2010

RECENT TWEETS

  • 28 A Jia Sarai, Near IIT, Haus Khas, New Delhi 110016
  • + 9810236711, 011-69000403
  • academic@chemistrydias.com

Chemistry Dias also available on Playstore and iOS